Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Milí přátelé, adepti na posuzovatele drůbeže,

většina z vás si zvolila výuku adeptů "A" trvající jeden a půl roku a zahrnující teoretická školení, praktická školení na výstavách, intenzivní individuální výuku a samostudium.

Teoretická školení se konají vždy jeden až dva dny. Lektoři na nich přednáší o daném tématu a mnohdy jsou školení doplněna i praktickými ukázkami na živých zvířatech. Tato školení jsou povinná a pokud se jich adepti nemohou zúčastnit, oznámí mi to.

Praktická školení absolvujete individuálně na výstavě s posuzovatelem. Podle směrnice máte absolvovat minimálně 10 výstav s posuzovatelem, ale osobně jich doporučuji více, alespoň 20. Také je vhodné se praktických školení zúčastňovat pokaždé s jiným posuzovatelem. Každý posuzovatel má na danou tématiku trochu jiný náhled a tyto náhledy můžete pak navzájem konfrontovat. Od každého posuzovatele se pak můžete dozvědět mnoho nových informací. Doporučoval bych také absolvovat praktická školení na velkých výstavách, kde je širší paleta vystavených druhů, plemen a rázů, nebo na výstavách speciálních, na nichž lze mezi sebou lépe vzájemně porovnávat jedince jednoho druhu i plemene.

Individuální výuka je založena na vypracovávání písemných prací. Zadání těchto prací najdete na jiném místě těchto internetových stránek.  Zadání písemných prací (domácích úkolů) je koncipováno tak, že od prvního úkolu se budete seznamovat s všeobecnými záležitostmi, s chovem, domestikací, anatomií, atp., se základy genetiky a veterinární medicíny a poté se podíváme na jednotlivé skupiny drůbeže.

Vypracované písemné práce budete zasílat poštou na adresu: Miloslav Procházka, Revoluční 557, 588 22 Luka nad Jihlavou nebo elektronickou poštou na adresu: prochslavek@seznam.cz .

Nechci vás k ničemu nutit a dávat vám termíny vypracování, ale bylo by vhodné jednou za měsíc poslat alespoň dva domácí úkoly nebo jednou za tři měsíce třeba 6 - 8 úkolů. Vím, že mnozí z vás nemají mnoho času, ale pokuste se si práce rozvrhnout tak, by jste je všechny stihli vypracovat v průběhu kurzu, tedy za rok a půl.

Ty z vás, kteří mi neodevzdají všechny vypracované domácí úkoly v průběhu kurzu, budu považovat za adepty s výukou typu "B" a k závěrečné zkoušce budou přizváni až po třech letech po absolvování povinných praktických a teoretických školení.

Vypracované práce každého z vás budu hodnotit a jednotlivě se každý z vás dozví v čem chyboval, či na co zapomněl, aby případné nedostatky mohl do zkoušky formou samostudia odstranit.

Také na těchto stránkách najdete ve fotogalerii fotografie, či perokresby zvířat, která můžete posoudit a navíc zde najdete několik testů, sloužících jako jakýsi tréning na testy, které jsou součástí závěrečné zkoušky na posuzovatele. V záhlaví každého testu, či fotogalerie je popsán postup řešení a také to, zda se test vyhodnocuje sám nebo jestli mi jej máte zaslat ke kontrole. Opět každému z vás test vyhodnotím, případně zašlu správná řešení.

 

K individuální výuce a samostudiu můžete využít seznam doporučené literatury, který jsem pro vás vytvořil na jiném místě těchto stránek.

 

                                                                                  Miloslav Procházka

 

Obrazek

Ladislav Štolba při posuzování hus českých chocholatých na speciální výstavě